Stephen Buhner – Borelióza – zhrnutie knihy (20 minút)

Stephen Buhner – shrnutí knihy Borelióza

(Healing Lyme, 2. vydání)

20 minut čtení

Úvod

Druhé vydání knihy Healing Lyme od Stephena Buhnera představuje revoluční formu přírodní léčby boreliózy a jejích koinfekcí. Je věnována především lidem, kterým léčba konvenčními antibiotiky nezaúčinkovala, nebo těm, kteří si ze zdravotních nebo jiných důvodů takovou léčbu nemohou dovolit. 

Tuto problematiku studujeme aktivně již přes 6 let a toto je široko daleko nejrozsáhlejší a nejodbornější kniha ohledně bylinné léčby boreliózy.

Výjimečnost přírodní léčby spočívá v radikálně odlišné taktice přístupu. Při borelióze (a jejích typických koinfekcích jako bartonelóza, babesióza, chlamydie, mykoplazma…) se jedná o sofistikované mikroorganismy, které jsou navzájem synergické a v pozdější fázi většinou rezistentní vůči běžné antibiotické léčbě.

Proto hlavní strategií bylinné léčby není v tomto případě jejich agresivní ničení (eliminace), ale šetrné vytváření takového prostředí, které jim dlouhodobě znemožňuje jejich působení a množení. Finálním výsledkem je vymizení symptomů a návrat zdraví.  

V tomto shrnutí se zaměřujeme převážně na knihu Healing Lyme, druhé vydání (2nd edition), konkrétně na tu část knihy, která je věnována borélii. Podobné principy však platí i pro její koinfekce jako babesióza, bartonelóza, chlamydie, mykoplazma, atd... 

Vždy je třeba brát v úvahu, že symptomy mohou být způsobeny iz důvodu jiných příčin, než pouze boréliovou infekcí.

Pro ty, kteří o této problematice slyší poprvé doporučujeme nejprve přečíst úvodní článek - Buhnerův protokol pro léčbu boreliózy ve zkratce, za 4 minuty!

 

O Borélií

Borélia je vysoce sofistikovaná a obtížně diagnostikovatelná bakterie „druhé generace“ s vysokou mírou rezistence na běžná syntetická antibiotika (která byla vytvořena pro bakterie první generace).

Existují tisíce různých genomů borélií, které mají různé chování a způsobují různé symptomy. Každá lokalita ve světě má své typické genomy. Každý rok jsou objeveny nové poddruhy borélií ak nim příslušející symptomy.

Borelie je parazit. Sám si živiny neprodukuje, vše získává ze svého hostitele. Hlavním zdrojem je pro něj kolagen, který si získává zejména ze snadno dostupných měkkých tkání jako je mozek, oko, srdce, klouby. Z toho důvodu jsou to zároveň nejčastější místa, kde se manifestují symptomy. Proto je posilování kolagenových struktur velmi důležitou součástí léčebné strategie.

borelie dokáže měnit svou formu. Při styku s nepříznivým okolím (např. při podávání syntetických antibiotik) se dokáže změnit z normální spirochetální do „round bodies“, nebo granulové formy. Umí tak učinit během 1 minuty a vydržet takto zacistovaná až 10 měsíců. Také dokáže vytvářet biofilmy, což je také její další strategií komunitní ochrany mikroorganismu.

Současné testy na boreliózu jsou nespolehlivé s častou falešnou negativitou. Jediným spolehlivým indikátorem pozitivity je erytema migrans. Tato kožní skvrna se však objevuje pouze u určitých borelických genotypech, proto se zjevuje pouze u přibližně 30% pozitivních případů. Z toho důvodu by primární diagnostikou mělo být zejména individuální posouzení symptomů. Testy slouží následně jako doplňkové indicie.

Odhadovaný počet nových případů infikování je celosvětově asi 1 milion ročně. Jejich rozmach je způsoben zejména globálním oteplováním, populační explozí a zvýšeným pohybem lidí na světě.

Přenos borélie byl dokumentován nejen klíšťaty, ale také dalšími ca. 300 vektory přenosu jako například komáry, blechami a jiným hmyzem.

Kromě borélie se jako přidružené koinfekce nejčastěji vyskytují také mykoplazma (45-70% případů), ehrlichie (10-35% případů), bartonelóza (25-40% případů), babesióza (8-20% případů), chlamydie (10% případů). Čili výskyt koinfekcí je spíše pravidlem, než výjimkou.

Tyto patogeny jsou navzájem synergické. Při infekci více než jedním „lyme group“ mikroorganismem je jejich dopad na zdraví vyšší. Takto infikovaná osoba nejenže bojuje například s artritidou nebo neuroboreliózou (obě způsobené kolagenovou degradací) vyvolanou boreliózou, ale také s infekcí červených krvinek s potenciální anémií a kyslíkovou nedostupností v krvi vyvolanou bartonelózou, abnormálním růstem endo.

U těchto patogenů se z důvodu nízké efektivnosti již upouští od „single treatment approach - monotherapy“ s jedním druhem antibiotik. Ve srovnání se „staršími“ bakteriálními infekcemi jsou obtížněji léčitelné a způsobují široké spektrum dlouhodobých chronických onemocnění. Jsou nápomocným faktorem k vážným srdečním, plicním, reprodukčním, neurologickým a onkologickým onemocněním.

Nejčastější symptomy vyvolané borelií jsou neurologického, artritidního a kožního charakteru. A to konkrétně:

 • bolest hlavy (headache) - 94%
 • bolest svalů (myalgie) - 92%
 • husí kůže (chills) - 88%
 • nevolnost (nausea) - 76%
 • bolesti kloubů (arthralgia) - 73%
 • zvracení (vomiting) - 71%
 • bolest břicha (abdominal pain) - 44%
 • zmatek (confusion) - 38%
 • suchý kašel (dry cough) - 27%
 • bolest očí (eye pain) - 26%
 • průjmy (diarrhea) - 25%
 • závratě (dizziness) - 25%
 • citlivost na světlo (photophobia) - 25%
 • bolest krku (neck pain) - 24%
 • vyrážka (rash) - 18%
 • bolest při močení (dysuria) - 13%
 • žloutenka (jaundice) - 10%
 • zvětšená játra (hepatomegaly) - 10%
 • zvětšená slezina (splenomegaly) - 6%

 

Syntetická antibiotika v léčbě Boreliózy

...hrají velmi důležitou roli. Mnoha lidem téměř zázračně pomohly zvrátit i ty nejhorší stavy, jako připoutání k lůžku, nebo vozíku. Studie ukazují, že jejich efektivita je až 70-95%. Jejich nevýhodou je však relativně vysoký relapsní poměr (návratů infekce po ukončení jejich užívání), který se vyskytuje až v 35% infikovaných, jak po krátkodobé, tak i dlouhodobé antibiotické léčbě. Čím déle byla infekce neléčená, tím menší je šance, že antibiotická léčba bude účinná. Nejvyšší pravděpodobnost úplného vyléčení je do jednoho měsíce po infikování.

Princip působení antibiotik spočívá v bakteriální supresi (potlačení), plus některé z nich také snižují zánět eliminací cytokinů stimulovaných bakteriemi.

Studie ukázaly, že nesprávný typ antibiotik, dávky nebo délka léčby stimuluje antigenovou změnu a tvorbu perzistentních forem borélií. Ukázalo se, že antibiotická léčba podaná později než 7 dní po infikování má citelně nižší úspěšnost ve srovnání s okamžitou léčbou.   

 

Jak se chovají mikroby když se dostanou do těla – co způsobí?

Borélie jsou mimořádně sofistikované organismy. Po infikování iniciují nebo modulují cytokinovou kaskádu a TH1 a TH2 dynamiku za účelem modifikace imunitní odpovědi organismu ve svůj prospěch. Takto například aktivují v těle zánět, čímž stimulují rozklad tkání za účelem získání vlastní výživy a reprodukce. Borelie modulují imunitu hostitele také za účelem snížení rizika jejich eliminace.

Borélie mají vysokou náklonnost k destrukci kolagenových struktur (bohaté na ně jsou např. mozek, srdce, oči, klouby..), za účelem získání potravy. Toto je základní příčina vzniku symptomů. Proto ochrana a podpora tvorby kolagenových struktur patří k nejdůležitějším pilířům úspěšné léčby.

Buhner ve své knize odborně popisuje mnoho dalších mechanismů destrukčního působení borelií v těle. Zároveň ale popisuje také strategii jak tomu zabránit.

 

Strategie, jak to zvrátit přírodní léčbou

Buhnerův protokol byl vytvořen pozorováním dynamiky onemocnění, organismů, bylinek, nastudováním stovek odborných publikací a studováním historických herbářů léčby příbuzných onemocnění. Protokol byl průběžně v průběhu více než deseti let neustále vylepšován, a to na základě konzultací s tisíci pacienty a specializovanými doktory.

Cílem je pochopit, co dělá daný mikroorganismus v těle a následně vytvořit protokol, který dokáže daný proces zvrátit. Buhnerův protokol k léčbě boreliózy sestává z těchto základních pilířů:

 • ochrana endotelových struktur - především mozkových, srdečních buněk a spojení
 • cytokinová remodulace - přerušení a blokování zánětlivých cytokinů vyvolaných bakteriemi je jedna z nejefektivnějších strategií léčby, obzvláště u lidí, kterým nepomohla syntetická antibiotika. Dlouhodobým potlačováním cytokinové kaskády vyvolané borélií lze dosáhnout citelné redukce symptomů, nebo i úplné remise onemocnění.
 • ochrana kolagenových struktur - kolagen je primárním zdrojem živin pro borelii. Proto jeho ochrana a podpora tvorby je velmi důležitá.
 • imunitní modulace - za účelem úpravy imunitní odpovědi těla. Zdravý imunitní systém dokáže rozpoznat a eliminovat jakékoli formy borélie. „Podpora“ imunity je jeden z klíčových pilířů léčby.
 • ochrana a obnova poškozených fyziologických struktur - borélie a její přidružené mikroorganismy svým dlouhodobým působením poškozují důležité orgány těla. Součástí Buhnerova protokolu je použití bylinek, které napomáhají ik obnově těchto struktur.
 • redukce specifických symptomů - důležitým krokem při zahájení léčby je redukovat nejdominantnější symptomy. Tomuto účelu je v Buhnerové knize věnováno několik desítek stran s přesným rozpisem symptomů a doporučení konkrétní bylinné léčby. Pro redukci symptomů Buhner obecně doporučuje pro začátek doplněk Tryptophan.
 • antimikrobiální léčba - cílená eliminace borélie a jejích přidružených mikrobů. V úvahu zde připadají různé formy v závislosti na osobních preferencích a možnostech - od bylinných antimikrobiálů (které jsou již součástí Buhnerova základního, tzv. core protokolu), až po syntetická antibiotika.

Když k tomuto „fyzicky orientovanému“ protokolu přidáte ještě i péče o své „duševní zdraví“, vytvoříte elegantní a sofistikovaný protokol jako základ pro úspěšnou léčbu.

 

Které jsou nejdůležitější bylinky Buhnerova protokolu?

Každá bylinka v přírodě má široké spektrum aktivních látek a účinků, jako například. antibakteriální, antivirový, antioxidační, antiseptický, hemostatický, imunomodulační, protinádorový, protiplísňový, protizánětlivý, tonizující.

Buhnerův protokol na boreliózu byl sestaven tak, aby každá bylinka v protokolu plnila hned několik funkcí najednou, a tedy svými aktivními konstituenty (složkami) pokryla co nejširší množinu sedmi výše uvedených bodů léčebné strategie. Následující popis je zaměřen zejména na účinky v souvislosti s Buhnerovým protokolem na boreliózu a její koinfekce. 

Z důvodu zjednodušení je níže uvedené Buhnerovo dávkování přepočteno pro tinktury (při koncentraci 1:3) do mililitrů a pro RAW bylinky do počtu tablet. Jedná se o orientační přepočet a dávkování.

Polygonum cuspidatum (Křídlatka japonská)

 • ochrana endotelových struktur
 • cytokinová remodulace - protizánětlivý
 • antibakteriální
 • antispirochetální
 • antimykotický
 • imunomodulační
 • relaxant nervového systému
 • antioxidant
 • kardio chránič

Po více než deseti letech nasazení v Buhnerové praxi se tato bylinka ukázala jako nejúčinnější při eliminaci škod způsobených borélií, zejména v oblasti nervového systému (neuroprotective and regenerative actions).

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou a bartonelózou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 3ml tinktury, nebo 3x 4ks RAW tablety

 

Uncaria tomentosa (Vilcacora / Řemdihák svazčitý)

 • imunomodulační
 • protizánětlivý
 • antioxidační
 • antidepresivum
 • antivirotický
 • protinádorový

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 3ks RAW tablety

 

Andrographis paniculata (Právenka latnatá)

 • antispirochetální
 • antibakteriální
 • antivirotický
 • imunomodulační
 • kardioprotektor
 • cytokinový blokátor - protizánětlivý
 • hepatoprotektivní
 • protiprůjmový
 • protinádorový

Pozor na možnou alergickou reakci, která se vyskytuje přibližně u 1% pacientů. Bylinka je obecně velmi bezpečná, avšak velmi malé skupině lidí dokáže způsobit nepříjemnou alergickou reakci. Začni s velmi malými dávkami a pozoruj se. Také je velmi hořký, většina lidí proto preferuje kapsle.

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 3ks RAW tablety

 

Scutellaria baicalensis (Šišák bajkalský)

 • cytokinový remodulátor - protizánětlivý
 • antivirotický
 • antibakteriální
 • imunomodulační
 • antimykotický
 • protinádorový
 • protiprůjmový
 • antioxidační
 • neuroprotektivní
 • hepatoprotektivní
 • antihypertenzívum

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou, chlamydiemi, mykoplazmou a anaplazmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 2ks RAW tablety

 

Salvia miltiorrhiza (Šalvěj červenokořenná)

 • cytokinový remodulátor
 • protizánětlivá
 • imunomodulační
 • kardio stimulant
 • antibakteriální
 • antioxidační
 • normalizátor apoptózy (buněčná smrt)

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou, babesiózou, chlamydiemi a anaplasmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 2ks RAW tablety

 

Cordyceps sinensis (Žezlovka)

 • imunomodulační a adaptogenní
 • protizánětlivý
 • antioxidační
 • neuroprotektor, regulátor spánku
 • hepatoprotektivní
 • kardio stimulant
 • antimikrobiální
 • ochrana mitochondrií, stimulátor ATP (energii nesoucí molekula)
 • protinádorový

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou, bartonelózou, chlamydiemi, mykoplazmou a anaplazmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 4ml tinktury, nebo 3x 4ks RAW tablety

 

Withania somnifera (Vitánie / Indický ženšen)

 • imunomodulační
 • stres blokátor
 • blokátor kolagenázy (rozkladu kolagenu)
 • sedativum při nespavosti
 • antioxidační
 • protizánětlivá
 • antibakteriální
 • protinádorová

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou, bartonelózou, babesiózou, chlamydiemi a anaplazmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 2x 2ml tinktury, nebo 2x 3ks RAW tablety

 

Eleutherococus senticosus (Eleuterokok ostnitý)

 • adaptogen
 • imunomodulační
 • podpora nadledvinek
 • antistresor
 • energetizující
 • antidepresivum
 • stimulant duševní jasnosti

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou a mykoplazmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 2ks RAW tablety

 

Glycyrrhiza (Lékořice)

 • širokospektrální antivirotické
 • silně synergické
 • imunomodulační
 • antibakteriální
 • antistresor
 • neuroprotektivní
 • protizánětlivé
 • antioxidant
 • kardio chránič
 • svalový relaxant

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s boreliózou, chlamydiemi a anaplasmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 1ml tinktury, nebo 3x 1ks RAW tablety

 

Cryptolepis sanguinolenta

 • širokospektrální antibiotikum
 • antiparazitický
 • antimalariální
 • protizánětlivý
 • antiprotozoální (působící proti prvokům)
 • antivirotický

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s babesiozou

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 2ml tinktury, nebo 3x 3ks RAW tablety

 

Houttuynia cordata 

 • antibakteriální
 • antivirotická
 • antimykotická
 • protizánětlivá
 • antioxidační
 • imunomodulační
 • protinádorová

V Buhnerovém protokolu je tato bylinka použita zejména v souvislosti s bartonelózou, mykoplazmou a anaplasmou.

Orientační Buhnerovo denní dávkování:

 • 3x 1ml tinktury, nebo 3x 2ks RAW tablety

 

Tip: zde naleznete všechny výše uvedené bylinky Buhnerova CORE protokolu v jednom balíčku.

 

Většina pacientů s Lymskou Boreliózou má vysokou hladinu histaminu, kterou bylinky Buhnerova protokolu naopak snižují. Také většina těchto bylinek má přirozenou schopnost jemného a šetrného odbourávání ochranných biofilmů mikrobu. Třeba si však uvědomit, že máme v těle i množství zdravých a potřebných biofilmů (např. mukozální bariéry). Proto agresivní odstraňování biofilmů pomocí silných chemických přípravků může být kontraproduktivní.

 

Důležitá synergie (spolupůsobení)

Ve srovnání s jednosložkovými deriváty (extrakty účinných látek), je synergické působení více rostlinných komponentů spojené s podstatně vyšší léčebnou efektivitou a bezpečností. Například samotný resveratrol v Polygonum cuspidatum (Křídlatka japonská) je sice účinný, ale stále nedostatečný pro efektivní léčbu boreliózy. Důležité jsou i další jeho konstituenty (jako např. emodin, polydatin, trans-resveratrol...) z celé této rostlinky. Proto v případě koncentrovaných bylinných extraktů jsou preferované více-složkové produkty se středně vysokým extrakčním poměrem.

 

Jak užívat Buhnerův protokol

Velmi důležité je si uvědomit, že každý borelik se nachází z pohledu zdraví ve své vlastní, jedinečné a specifické situaci. Ať už jde o zdravotní stav, příznaky, kombinaci mikrobů, prostředí, okolnosti... Neexistuje proto univerzální řešení pro léčbu. Buhněrův protokol proto slouží pouze jako podklad pro základní analytické pochopení problematiky – něco jako orientační manuál. V dalších krocích je to pak zejména pocit a intuice, kterou je třeba při léčbě následovat a léčbu přizpůsobit.

Protokol můžeš modifikovat podle svých potřeb. Buď pozorný a naslouchej co ti tvé tělo naznačuje. Pokud ti něco pomáhá, posílí to. Pokud škodí přeruš užívání. Následuj svou intuici. Žádný doktor nemá tolik informací o tvé konkrétní situaci jako ty sám. Věř si.

Protokol vnímej s variantou. Není v něm určeno přesné pořadí, co se má udát jako první, co má být jako první léčeno, co musíš nebo nesmíš udělat pro to, abys vyzdravil. Neexistuje ani bylinka, která vždy každému zaúčinkuje.

Uvedené dávkování vnímej s variantou a přizpůsob si ho podle svých potřeb. Lidem s dobrou imunitou nebo zvýšenou citlivostí na rostlinné látky se doporučují nižší dávky. Výše zase pro lidi se slabou imunitou, nebo dobrou snášenlivostí. Každopádně, vždy začni s menšími dávkami a pomalu přidávej. Vždy jen v rámci hranic tvé tolerance.

Bylinky Buhnerova protokolu můžeš užívat všechny najednou v rámci jedné dávky. V případě dobré tolerance léčbu nepřerušuj a pokračuj v ní několik měsíců až do vymizení příznaků. Jednotlivé bylinky můžeš pulsovat (přerušovat jejich užívání), avšak nepřerušuj celkovou léčbu. Protokol lze užívat tak samostatně, jakož i spolu s antibiotiky.

 

Detox

Významnou složkou léčby boreliózy je také pravidelný detox organismu. Pro tyto účely je vhodný například. glutathion, který má několik vlastností. Je to primární antioxidant produkovaný tělovými buňkami, neutralizující volné radikály a udržovací efektivní formy vitamínů E a C. Dá se považovat za primární detoxikant. Odstraňuje toxiny z tkání, zvláště z jater. Nejlepšími bylinkami a doplňky pro posílení Glutathionu v těle jsou: Silybum marianum (Ostropestřec marianský), N-acetyl-cysteine, vitamin D-3, vitaminy B-6 a B-12 a selen.

 

Co ještě v knížce Healing Lyme, 2nd edition naleznete?

V knížce Healing Lyme druhá edice navíc naleznete:

 • podrobný popis mechanismů onemocnění a detailní bylinné léčebné protokoly na další přidružené koinfekce jako chlamydie, anaplasma, bartonelóza, babesióza a jiné.
 • podrobný popis použitých bylinek s jejich účinky, dávkováním, historií, výskytem...
 • popis přírodní léčby a tlumení nejčastějších akutních symptomů v souvislosti s boreliózou
 • rozpis nejvhodnějších syntetických antibiotik k léčbě boreliózy, jejích koinfekcí a jejich dávkování
 • ...a mnoho dalšího

Tento článek je jen základní sumář knížky Healing Lyme, 2nd edition. Pro více podrobností, další analytické pochopení problematiky, ale také z díků a podpory jejímu autorovi doporučuji zakoupit si jeho následující knihy:

 • Léčení Lyme - Přírodní léčba lymské boreliózy a koinfekcí chlamydií a skvrnitých rickettsióz, 2. vydání
 • Léčba koinfekcí Lymeské boreliózy - Doplňkové a celostní léčby bartonely a mykoplazmat
 • Přírodní léčba lymské koinfekce - Anaplasma, Babesia a Ehrlichia

 

Držím palce v úspěšné léčbě.

Tomáš Jambor